XLIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Barlinku

sesja
Kategoria
Wydarzenia
Termin
2022-01-24

 OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 24 stycznia 2022 r. o godzinie 1530 

w sali widowiskowej Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku przy ul. Podwale 9 odbędzie się

XLIX NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

 

PORZĄDEK OBRAD OBEJMUJE:

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objecie udziałów w podwyższonym kapitale.
  4. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze ulicy Jeziorna – Zaułek w mieście Barlinek.
  5. Projekt uchwały w sprawie pomników przyrody na terenie Gminy Barlinek.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie obrad.

 

 

                  PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

                                                                                                                                         Mariusz Maciejewski

 
 

Wspierane przez iCagenda