Starosta Myśliborski informuje o pracach polegających na cyklicznych pomiarach na wybranych powierzchniach leśnych, związanych z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa prowadzonych przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Celem opracowania jest określenie i monitorowanie stanu lasu i tempa zachodzących w nim zmian.  

list