Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchomił stronę, przez którą od dnia 1 lipca 2021 r. będzie przyjmował deklaracje o tym, czym Polacy ogrzewają domy i budynki.

https://zone.gunb.gov.pl/

Deklaracja dotyczy źródła ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych. Celem stworzenia centralnej bazy jest chęć poprawy jakości powietrza poprzez likwidację substancji powodujących smog.

Na złożenie deklaracji w przypadku istniejących budynków jest 12 miesięcy, dla nowych domów  14 dni od uruchomienia źródła ciepła i 14 dni od daty zaistnienia zmian dla każdej wymiany źródła ciepła.

Deklarację można będzie złożyć w formie elektronicznej - wystarczy, że posiada się Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód  lub papierowej – wypełniony dokument można złożyć w Urzędzie Gminy  lub wysłać listem.

Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

zasady