Informacja o dofinansowaniu

Złóż Deklarację związaną z planowanym w 2021 r. wykonaniem usuniecia i utylizacja elementów i materiałów zawierających azbest...

Link do deklaracji

a firma wybrana przez Gminę Barlinek w postępowaniu o udzielenie zamówienia załatwi za Ciebie resztę. Przeczytaj zamieszczoną powyżej Informację Burmistrza ws. zbiórki i utylizacji eternitu i zastosuj się do zawartych w niej wytycznych.

Dofinansowanie dotyczy nieruchomości, które nie służą prowadzeniu działalności rolniczej bądź działalności gospodarczej.

Deklarację należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku do 16.07.2021 r.
Informacje w powyższej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 95 746 55 76.