zdjęcie grupy osób, które podpisały list

14 września w Zachodniopomorskim Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej w Przelewicach został podpisany list intencyjny w sprawie współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza. Dokumenty podpisali Starosta Myśliborski Andrzej Potyra, Starosta Choszczeński Wioletta Kaszak, Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, Wójt Gminy Bierzwnik Aneta Kołuda, Wójt Gminy Boleszkowice Marek Czypar, Burmistrza Choszczna Robert Adamczyk, Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz, Zastępca Burmistrza Lipian Anna Hackiewicz – Gębska, Burmistrza Myśliborza Piotr Sobolewski, Wójt Gminy Nowogródek Pomorski Krzysztofa Mrzygłód, Sekretarz Gminy Pełczyce Agnieszka Chlebowska, Wójt Gminy Przelewice Mieczysław Mularczyk, Burmistrza Recza Wiesław Łoński, Burmistrza Gminy Trzcińsko Zdrój Bartłomiej Wróbel, Prezes Stowarzyszenia Lider Pojezierza Krzysztof Wiklak.

List intencyjny będzie stanowił podstawę do zawiązania partnerstwa powyższych podmiotów w celu stworzenia wspólnej strategii rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza oraz wdrożenia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).  Na realizację ZIT jednostki samorządowe będą mogły pozyskać środki w ramach nowej unijnej perspektywy finansowej 2021 – 2027, a co za tym idzie, realizować wspólne przedsięwzięcia mające na celu rozwiazywanie problemów oraz wykorzystywanie wspólnych walorów i potencjału obszaru funkcjonalnego.