OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI

że w dniu 18 października 2021 r. o godz. 1530

w Sali widowiskowej Barlineckiego Ośrodka Kultury, ul. Podwale 9

 odbędzie się

 

XLIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

PORZĄDEK OBRAD OBEJMUJE:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale.
  4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Burmistrza Barlinka o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Spółce - Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku - w związku z inwestycją spółki przy ul. 11 Listopada 14 - budynek B.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie obrad.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

W BARLINKU

Mariusz Józef Maciejewski