18 października 2021 r. z okazji Dnia Poczty Polskiej Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku Rafał Szczepaniak odwiedzili barlinecki Urząd Pocztowy. Przekazali na ręce wszystkich pracowników podziękowania za codzienną pracę, która jest ważną służbą społeczną. Były także życzenia satysfakcji z pełnionych obowiązków zawodowych i dużo zdrowia.